30 Kasım 2018 Cuma

INDES Şirket AnaliziINDES Özet:
  •      INDES güçlü pazar konumu, güçlü finansal yapısı ve büyüyen bir sektörde faaliyet göstermesi nedeniyle sürdürülebilir yüksek rekabet gücüne sahiptir.
  •        Döviz kurlarındaki hızlı yükselme ve yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle 2018 yılında fiyat performansında %45’lik ciddi bir düşüş gerçekleşmiştir.
  •           2018 yılında satış hacmindeki yaklaşık %20’lik düşüşe rağmen yüksek nakit pozisyonu vardır ve karlılığı devam etmektedir.Genel Bilgiler:

INDES Türkiye’de bilgisayar toptancılığı sektöründe faaliyet gösteren, en yüksek piyasa değerine sahip şirkettir. Şirketin cirosunun %30’unu telekom, %23’ünü akıllı telefonlar, %19’unu ise bilgisayar ürünleri oluşturmaktadır. Bilgisayarlar, yazıcılar, yazılımlar, telefonlar, tabletler, yazıcı sarf malzemeleri ve kurumsal ağ sistemleri başlıca ürün gruplarını oluşturmaktadır.

INDES bir çok uluslararası dev teknoloji tedarikçisi ile 150’yi aşkın kontratı bulunmaktadır. Türkiye'nin tamamına yayılmış bölge yönetimleri ve 8.000’in üstündeki iş ortağı ile Kurumsal işletmeler, KOBİler ve nihai tüketicilere hizmet vermektedir. 23.500 m² alana sahip lojistik merkezi bulunmaktadır. Toplam çalışan sayısı 541 olup bunun %33’ü lojistik, %30’u satış ve %14’ü ürün yönetiminde çalışmaktadır.

Finansal Tablolar:

INDES’in 30.11.2018 itibariyle toplam piyasa değeri 316 milyon TL, toplam finansal borcu 295 milyon TL ve özkaynakları 340 milyon TL’dir. İlk üç çeyrekte 51 milyon TL net kar elde etmiştir. Son dört yıldaki ortalama temettü verimi %7,5’dir. Piyasa değerinde özellikle 2018 yılında ciddi bir düşüş gerçekleşmiş ve son yıllardaki hızlı yükselişin ardından tekrar 2014 yılındaki piyasa değeri seviyesine dönmüştür. 2014 yılında yaklaşık 2,2 milyar TL olan satışlarının artarak 2018 yılında 4 milyar TL mertebesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Döviz kurlarındaki hızlı yükselmenin ardından şirketin cirosunda 2017’ye kıyasla yaklaşık %20 daralma beklenmektedir. Özellikle iştiraklerinden bilgisayar, tablet ve telefon ürünleri satışı gerçekleştiren DGATE’in satış hacminde 2018 3. Çeyrek itibariyle, yıllık bazda %48 daralma gerçekleşmiştir. DGATE’in satış hacmindeki düşüşün önemli nedenlerinden biri önemli bir müşterisi olan Türk Telekom tarafından uygulanmaya başlayan satış kısıtlamalarıdır. Bütün bu koşullar şirketin piyasa değerinde ciddi bir daralma yaşanmasına yol açmıştır. Şirketin 28 Şubat 2018 tarihinde eriştiği tavan fiyatlama olan 15,37 TL ile kıyaslandığında mevcut 5,64 TL’lik değer %63,3’lük ucuzlamaya işaret etmektedir.


Şirket satışlarını 2008-2017 yılları arasında yıllık %19,8 oranında artırmıştır. Bu artış ilgili yıllardaki enflasyon seviyesinin oldukça üzerindedir. 2018 yılı verileri yalnızca ilk üç çeyreklik finansal sonuçları içermektedir.

Satışlara benzer şekilde net karında da ciddi bir yükselme vardır. Grafiği analiz ederken, 2017 yılındaki gayrimenkul satışı nedeniyle elde edilen 109 milyon TL’lik karı göz önünde bulundurmalıyız. 


Faaliyet kar marjında 2011 yılından sonra belli bir miktar düşüş olmuş olsa da son yıllarda %2.5-%3.0 bandında seyretmektedir, belirgin bir bozulma bulunmamaktadır.

 


Fiyatlama:

INDES’e ait Piyasa Değeri / Defter Değeri oranı Türkiye’de işlem gören diğer şirketlerle kıyaslandığında kendi iştiraklerinden olan DESPC ve DGATE’e göre iskontolu, ARENA ve ARMDA’ya göre ise primli olduğu anlaşılmaktadır. Fakat ARENA’nın ve ARMDA’nın 2018’in ilk üç çeyreğinde net zarar yazdıklarını hatırlatmakta fayda var. INDES’in 2 olan Fiyat / Kar oranı büyük ölçüde 2017 yılındaki 108,9 milyon TL değerindeki gayrimenkul satışından kaynaklanmaktadır. 2018 yılında yaklaşık 60 milyon TL net kar ile Mevcut fiyatlamasına kıyasla 5.4 F/K oranına ulaşması beklenmektedir.

 Kaynak:isyatirim.com.tr

Sermaye Yapısı:
INDES’in sermaye yapısını incelersek eğer varlıklarının %28’ini özkaynakları ile finanse etmektedir ve finansal borçları %24 oranındadır. 2018 üçüncü çeyrek itibariyle 228 milyon TL’lik nakit varlığı nakit durumunu oldukça pozitif tutmaktadır. Müşteri portföyü bağımsız yetkili satıcılardan büyük uluslararası perakendecilere kadar uzanmakta bu sayede de alacakları ile ilgili riskleri sınırlı bulunmaktadır.

Kaynak: isyatirim.com.tr

Hisse Fiyat Performansı:
Yıl başından bu yana INDES %44.8 değer kaybetmiştir ve iştiraki olan DGATE’in -%55’lik performansından sonra BİST’de işlem gören şirketler arasında bilgisayar toptancılığı sektöründeki en kötü ikinci fiyat performansına sahiptir.  Kaynak: isyatirim.com.tr

Son beş yıllık hisse fiyat performansına bakıldığında şirketin son üç yıldaki en düşük seviyelerden işlem gördüğü anlaşılmaktadır.

Son 5 yıllık Hisse Fiyat Performansı
Kaynak: Finans.mynet.com

GZFT Analizi:
Güçlü Yönleri:
-Sektöründeki lider oyuncu olması
-Büyük tedarikçilerle uzun döneme dayanan ticari ilişkileri
-Yüksek müşteri çeşitliliği ve miktarı
-Geniş lojistik ağı ve lojistik merkezleri
- Yüksek nakit varlığı, özellikle 109 milyon TL’lik arsa satışından elde edilen gelir ciddi bir temettü potansiyeli oluşturuyor
Zayıf Yönleri:
-Gerek tedarikçi (Apple, Samsung, HP vb.) gerekse müşteri tarafında (TTKOM ve büyük market zincirleri gibi) ciddi ortaklıklara olan bağımlılığı
-Döviz kurları ve makro ekonomik şartlardan etkilenmesi
Fırsatlar:
-Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip oluşu.
- Teknoloji ürünleri kullanımında yaşanan hızlı artış.
-Türkiye’nin gelişen bir ekonomi oluşu
Tehditler:
-Teknoloji alanında yaşanan hızlı değişimler
- Büyük kontratların kaybedilmesi


Önemli Not: Burada yapılan paylaşımlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve bilgilendirme amaçlı olarak yazarın kendi analizini içermektedir. Yatırımcıların sanal ortamda tanımadıkları şahıslar tarafından yapılan değerlendirmeleri dikkate alarak işlem yapmaları durumunda zarara uğramaları söz konusu olabilmektedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar ve portföy yönetim şirketlerinden yatırım danışmanlığı yetki belgesi olanlar tarafından yapılabilmektedir. Yazarın bu yazının yazıldığı tarihte INDES’de bir yatırımı bulunmamaktadır.

Varlık Fiyatlama Modelleri Ne Kadar Etkin?

Genç bir sporcu olduğunuzu düşünelim. Hasta olduğunuzda ya da sakatlandığınızda performansınız  düşebilir fakat kendinizi toparlamanız da ge...